Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus

Reglement opleidingen CCB

Culinair Centrum Beverwijk is een kleinschalig opleidingscentrum voor volwassenen. Wij hebben geen behoefte aan een uitgebreid reglement. Inzet, wederzijds respect, nakomen van afspraken en de in ons land als normaal geldende normen en beleefdheidsvormen worden door onze cursisten als vanzelfsprekend beschouwd. Hierbij de regels die tot nu toe volstaan; 

 • Kom op tijd en blijf tot het einde van de les.
 • Afmelden kan tot op de lesdag zelf, per email tot 07.00 u of tot 8.30 u per sms
 • Tijdens de praktijk lessen is vakkleding verplicht.
 • De cursisten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de leslokalen.
 • Werk volgens de normen van de HACCP.

 

Inschrijven en betalen.

 • Uw inschrijving wordt bevestigd na bijschrijving van € 100.00 op onze rekening. Dit bedrag wordt uiteraard in mindering gebracht op de factuur.
 • De inschrijving is strikt persoonlijk, lessen zijn niet overdraagbaar.
 • Nadat de inschrijving is bevestigd, heeft u een bedenktermijn van 14 werkdagen waarbinnen u kunt afzien van de inschrijving.
 • Indien u binnen de bedenktermijn afziet van de inschrijving, wordt het inschrijfgeld en eventueel reeds door u gedane betalingen van het cursusgeld binnen een termijn van 14 werkdagen aan u terugbetaald.
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het opleidingsgeld.
 • Bij het niet nakomen van de betalingsafspraken wordt de toegang geweigerd.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
 • Bij annulering van tenminste 21 dagen voor het gereserveerde tijdstip bent u geen verdere vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 21 dagen voor het gereserveerde tijdstip bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Na aanvang van de cursus bent u 100 % van het cursuslesgeld verschuldigd.
 • Eventuele reeds gedane betalingen van het cursusgeld worden, indien u daar op grond van bovengenoemde regels recht op heeft, binnen een termijn van 14 werkdagen aan u terugbetaald.

Niet doorgaan

 • De cursus gaat niet door, en daarmee eindigt uw inschrijving, indien het CCB door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.
 • Het CCB meldt schriftelijk aan u indien de cursus door aantoonbare overmacht geen doorgang kan vinden. In dat geval worden eventuele reeds door u gedane betalingen van het cursusgeld binnen een termijn van 14 werkdagen aan u terugbetaald.

Overige

 • Alle informatie die door u aan het CCB wordt verstrekt – zoals bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën – wordt strikt vertrouwelijk behandeld door het CCB, haar medewerkers en de docenten.
 • zie verder onze Privacy Policy >>>
 • Het eigendom en het copyright van het cursusmateriaal – met uitzondering van de studiematerialen van Tendens – berust bij het CCB respectievelijk het SVO.
 • Het eigendom van de studiematerialen van Tendens berust na betaling van de kosten van deze studiematerialen bij u. Het copyright van deze studiematerialen van Tendens berust bij Uitgeverij Edu’actief.

Examinering

Het slagingspercentage van CCB is hoog (>90%).
Mocht u toch niet slagen heb je het recht op een herkansing. Binnen 14 dagen na de uitslag maken wij samen een plan van aanpak om de herkansing wel met succes af te ronden.

Klachtenregeling.
Hoewel wij alles in het werk stellen om fouten te voorkomen, lukt dat niet in alle gevallen.
Daarom hebben wij voor de studenten en relaties een regeling in het leven geroepen voor klachten en suggesties voor verbetering. Het klachten en/of suggestieformulier download u hier >>>

Voor de koksopleidingen is ook het onderwijs- en examenreglement van het SVO van toepassing. klik hier >>> 

iTkitchen . Links . Contact