Koksopleidingen Noord-Holland Koksopleiding
Patisserie opleiding - workshop - cursussen
Wijncursus
Kaascursus
We gaan ver met onze N4 opleiding, erg ver!

Het mooie van ons vak is dat je nooit uitgeleerd bent. Dat geldt ook voor ons als CCB team.
In ons leerproces hebben we goed naar onze studenten geluisterd.
Een veel gehoord bezwaar ging over de hoeveelheid en het (te) hoge niveau patisserie (met name alle showstukken) bij de G.K. N4 opleiding
 
Daarom komen wij, na rijp beraad met de onderwijs staf van het SVO, met een vernieuwde opleiding Gespecialiseerd Kok N4, die je in één jaar kan afronden.
 
De voornaamste veranderingen zijn:
Drie modules toegepaste Horeca Patisserie onder leiding van Jeroen Goossens met als thema: de vier seizoenen.
De leermeestertraining is vervallen omdat het N4 diploma van het nieuwe kwalificatiedossier je hiervan vrijstelt.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om je N4 diploma te halen in twee jaar inclusief the Next Level patisserie.
Maak een afspraak om alle details te bespreken.

Mbo-opleiding Gespecialiseerd kok (niveau 4 - crebo 25179)
De mbo-opleiding gespecialiseerd kok van Culinair Centrum Beverwijk en SVO vakopleiding food is bedoeld voor mensen die werken als kok in een erkend leerbedrijf en het vak van gespecialiseerd kok willen leren. De opleiding leidt op voor functies als chefkok, horeca-patissier of demonstrateur. De opleiding sluit naadloos aan op de praktijk en biedt de mogelijkheid om een mbo-diploma op niveau 4 te behalen. De opleiding is een uitstekend vervolg op de mbo-opleiding Zelfstandig werkend kok.

Zo werkt leren bij Culinair Centrum Beverwijk en SVO vakopleiding food
Studenten volgen één dag per week lessen die worden verzorgd door SVO vakopleiding food en Culinair Centrum Beverwijk. Daarnaast leren zij bij hun leerbedrijf in de praktijk. Dat betekent dat zij naast de lesdag minimaal 610 uur op jaarbasis werken bij een erkend leerbedrijf. Dit komt neer op ongeveer 16 uur  per week, rekening houdend met vakanties en vrije dagen. Deze vorm van werken en leren wordt beroepsbegeleidende leerweg genoemd (BBL). 

Beroepsgericht opleiden: de opleiding sluit aan bij de praktijk
Bij SVO vakopleiding food zijn niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk, maar ook houding, gedrag en inzicht. SVO leidt studenten daarom op volgens het onderwijsmodel competentie- en beroepsgericht werken. Studenten kunnen zelf hun tempo bepalen binnen het lesprogramma. Onderdelen die ze al goed beheersen, kunnen ze sneller doorlopen. Aan onderwerpen waar wat meer tijd voor nodig is, kunnen zij meer aandacht besteden.

Leren in de praktijk
Aan het begin van de opleiding bekijkt de student samen met zijn mentor wat hij tijdens de opleiding gaat leren. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de student al kan en weet. SVO bekijkt steeds hoe zij de student kunnen helpen om zijn kennis, vaardigheden en inzichten te verbeteren en te vergroten. Eén en ander wordt vastgelegd in het portfolio dat de student gedurende de opleiding opbouwt. Om de opleiding tot gespecialiseerd kok volledig te laten aansluiten bij de eisen uit het kwalificatiedossier heeft SVO gekozen voor de methode van Tendens en door inhoudsdeskundigen ontwikkeld lesmateriaal.

De inhoud van de opleiding
De lessen zijn elke week op een vaste lesdag en één keer in de vier weken op zaterdag in Culinair Centrum Beverwijk. Iedere lesdag start met theorie over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld patisserie, wijn- en kaascursus, gastronomie, smaak- en spijsbeleving.

Daarna volgt het praktijkgedeelte, inclusief de avond, dat altijd een relatie heeft met de behandelde theorie en de beroepspraktijkvorming. In dit onderwijsprogramma fungeert de student als chef voor de studenten op niveau 2 en 3 en ontwikkelt en bereidt hij nieuwe receptuur.

Naast de programmaonderdelen, die direct gerelateerd zijn aan de beroepspraktijk vormen de vakken als Nederlands (3F), rekenen (3F), Engels, examinatorentraining, loopbaan en burgerschap een vast onderdeel van het lesprogramma.

Instroommomenten
Neem hiervoor contact op met SVO vakopleiding food

Subsidieregeling praktijkleren
Voor werkgevers die een BBL-student begeleiden, is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. U leest er meer over in de factsheet Subsidieregeling praktijkleren >>>

Klik hier voor het Onderwijs- en examenreglement SVO >>>

Maar er is meer:
Studenten aan de de Koksopleiding krijgen vaak korting op de diverse activiteiten van het CCB en zijn welkom bij de Culinaire uitstapjes door CCB en/of SVO georganiseerd.

Kosten
Opleiding (1e schooljaar)           €   3295.00  *)
Wettelijk cursus geld                  €     570.00  *)
Digicode                                     €     139.50
Leermiddelen patisserie             €       52.50

Verder heb je nog kleding ( plm € 150.00) en messen (plm € 125.00) nodig.

*) vrij gesteld van btw, de overige kosten zijn inclusief btw.

Belasting:
De studie kosten zijn mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. zie www.belastingdienst.nl

Vakantie Rooster cursusjaar 2016- 2017

Herfstvakantie        17-10-2016 - 23-10-2016
Kerstvakantie          23-12-2016 - 08-01-2017
Voorjaarsvakantie   24-02-2017 - 04-03-2017
Paasvakantie          14-04-2017 - 22-04-2017
Pinkstervakantie      02-06-2017 - 09-06-2017
Zomervakantie        11-07-2017 - 26-08-2017

Vakantie Rooster cursusjaar 2017- 2018

Herfstvakantie         23 okt 2018 t/m 27 okt 2018
Kerstvakantie          23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie   24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Paasvakantie            2 april 2018 t/m 7 april 2018
Pinkstervakantie     21 mei 2018 t/m 26 mei 2018
Zomervakantie        14 jul 2018 t/m 26 aug 2018

Let op!

Er is gewoon les tijdens de meivakantie  28-04-2018 - 06-05-2018
en tijdens Hemelvaartsdag op 10-05-2018

Wijzigingen voorbehouden.


iTkitchen . Links . Contact